Naše usluge

Dole je navedena kratka lista nekih od usluga koje nudimo:

Usluge ustupanja ljudskih resursa
Usluge pomoćnih poslova
Održavanje higijene
Privatno obezbeđenje
Kontrola i smanjenje troškova poslovanja
Evidencija i obračun plata, poreza na plate
Redukcija papira, upotreba elektronske dokumentacije
Kompenzacija radnika
Sertifikati osiguranja
Rukovanje profesionalnim potraživanjima
Konsultacije iz oblasti bezbednosti
Ljudski resursi
Osiguranje života
Dodatno osiguranje